Chuyển tới nội dung

NHỮNG KHOÁ HỌC ANALYTICS TỪ GOOGLE KHÔNG NÊN BỎ QUA

  • bởi

Theo khảo sát mới đây của Prophet, Data Analysis (DA) là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà một Digital Marketer cần phải có (link khảo sát mình sẽ để trong comment), và nó sẽ còn quan trọng hơn nữa cùng với sự bùng nổ của thời đại Big data. Trang bị kỹ năng này chưa và sẽ không bao giờ là thừa. Mình recommend 1 số khoá học sau của Google, để bạn có thể hiểu 1 cách cơ bản Data analytics là gì, và Data analytics trong phạm vi 1 marketing channel như Google ra sao. Let’s go for it!

1. Google Analytics for Beginners

Learn the basic features of Google Analytics including how to create an account, implement tracking code, analyze basic reports, and set up goals and campaign tracking.
Link: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6

2. Getting Started With Google Analytics 360

Learn about powerful Google Analytics 360 features that are not available in the standard product, and gain insight into how you can benefit from integrations with BigQuery, Google Marketing Platform products, and Google Ad Manager.

Link: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/8

3. Introduction to Data Studio

Introduction to Data Studio helps you learn and practice beginner steps in connecting your data and building Data Studio reports.

Link: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/10

4. Google Tag Manager Fundamentals

Discover how Google Tag Manager can simplify the tag implementation and management process for marketers, analysts, and developers.

Link: https://analytics.google.com/analytics/academy/course/5


=======
Xem và tương tác trực tiếp với nhà tuyển dụng trên FB group: Digica (Search theo tên công ty)

Đăng tuyển dụng mới

Leave a Reply